Office Address: No. 316, National Road, Xinju, Changshan Town, Jinxian County, Nanchang City, Jiangxi Province, China.
Tel: +86-791 8535 2308
Fax: +86-791 8535 2308
E-mail: sales@jxkmjf.com
Website: nil
Contact & Position: Zhou Yuyuan- Company President

Huang Gaojun – Sales